Jobs/occupations – słownictwo

Prędzej, czy później nazwy zawodów powinny być wprowadzone oraz realizowane jako pewien dział tematyczny. W klasach młodszych głównie koncentrujemy się na tym, aby uczniowie pamiętali podstawowe nazwy zawodów. W klasach starszych temat możemy zrealizować w formie dyskusji, np. : Kim chcesz zostać w przyszłości? Innym ciekawym pomysłem, jest poproszenie uczniów o przedstawienie w formie plakatu, bądź prezentacji wad i zalet wybranego przez siebie zawodu. Utrwalimy nazewnictwo, pobudzimy logiczne myślenie oraz będzie możliwość podjęcia dyskusji oraz przećwiczenia mówienia.

W trakcie moich zajęć, uczniowie klasy trzeciej pracowali w małych grupach nad mini projektem dotyczącym zawodów wykonywanych przez różne osoby. Uczniowie rozpoczęli lekcję od zapisania na tablicy zawodów, które znają, na zasadzie klasycznego brainstormingu. Następnie po opisaniu danego zawodu, głównym zadaniem było odszyfrowanie danej profesji. W niewielkich grupach moi podopieczni musieli przyporządkować, uprzednio powycianane ilustracje z nazwami zawodów. Dodatkowym urozamiceniem oraz utrudnieniem był kolejny etap pracy nad plakatem, mianowicie uczniowie musieli przeczytać ze zrozumieniem krótkie opisy zawodów i dopasować do konkretnej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *