My town – projektujemy swoje miasto.

Całkiem niedawno moi uczniowie, a konkretniej drugoklasiści pracowali nad małym projektem, który polegał na przygotowaniu planu swojego miasta. Czytając moje wpisy zapewne wiecie, że lubię inicjować tego typu projekty ponieważ zaangażowanie uczniów jest bardzo duże, co ma ogromny wpływ na efekty oraz postęp w przyswajaniu języka obcego. Dodatkowo warto pamiętać, że tego typu zadania stanowią urozmaicenie w porównaniu do klasycznych lekcji opartych na ćwiczeniach z podręcznika, bądź kserówkach. Co więcej, świetnie się sprawdzają w ramach uzupełnienia, bądź utrwalenia wiedzy.

Projekt – moje miasto

Pomysłów na wykorzystanie tego w co zaangażujemy dzieci jest co najmniej kilka. W przypadku moich zajęć było to przede wszystkim utrwalenie nazw różnych miejsc, które możemy spotkać w mieście, np.: szpital (a hospital), remiza strażacka (a fire station) itp. oraz powtórzenie przyimków miejsca (prepositions of place), które zostały omówione oraz przećwiczone wcześniej na zajęciach.

Uczniowie w trakcie projektowania odpowiadali na moje pytania, wykorzystując poznane przyimki, np. behind, between, in fornt of, opposite, next to, bądź udzielali krótkiej odpowiedzi na zasadzie: tak/nie, np.:

Is the cafe between the school and the fire station?
Yes, it is/ No, it isn’t.

Co więcej, uczniowie podświadomie przyswajali czasownik have got (mieć) poprzez udzielanie krótkich odpowiedzi na moje pytanie, np.:

Has your town got a swimming pool?
-Yes, it has/No, it hasn’t.

Na koniec uczniowie prezentowali swoje miasta, opisując jakie miejsca można znaleźć w ich projektach miast oraz ich konkretną lokację. Ten projekt można dowolnie modyfikować. Świetnie się też sprawdzi, przy okazji powtarzania pytania o drogę i wskazywania kierunku.

Pozdrawiam 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *